USG narządu ruchu

USG narządu ruchu Poznań

Zwiększ skuteczność rehabilitacji

Zapraszamy do skorzystania z USG narządu ruchu w Poznaniu w Body Medica.

Dzięki wykorzystaniu USG narządu ruchu w fizjoterapii diagnostyka funkcjonalna poszerzona jest o dynamiczną ocenę tkanek w spoczynku jak i podczas ruchu. Czyni to diagnostykę niezwykle skuteczną, w szczególności gdy chodzi o wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do terapii. Co ważne, ultrasonografia jest bezpieczna, nieinwazyjna i nie generuje szkodliwego promieniowania. Badanie USG tkanek miękkich pozwala na stwierdzenie występowania poważniejszych patologii wymagających konsultacji lekarza specjalisty.

Szczególnie ważnym pojęciem w pracy z USG narządu ruchu jest tzw. Sonofeedback. Pod tym pojęciem rozumie się możliwość wyizolowania, a następnie śledzenia postępów w procesie rehabilitacji, co w efekcie znacząco podnosi skuteczność procesu fizjoterapeutycznego. Przykładowo Sonofeedback może znaleźć zastosowanie w zaburzeniach kontroli motorycznej, w przypadku nauki aktywizacji mięśnia poprzecznego brzucha w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa czy w terapii czynności stabilizacyjnej głębokich mięśni szyi. Dzięki temu fizjoterapeuta otrzymuje pełną informację zwrotną o stanie pacjenta.

Korzyści stosowania USG narządu ruchu w fizjoterapii i rehabilitacji:

– dzięki USG narządu ruchu ocenić można aktywność mięśni, ich uszkodzenia lub zerwania. Można dokładnie zlokalizować krwiaka i kontrolować proces jego leczenia. Poza tym można zaobserwować zrosty, sklejenia i zbliznowacenia tkanek.

– dzięki możliwości oceny więzadeł w sposób statyczny jak i dynamiczny, istnieje możliwość oszacowania nie tylko ich budowy ale także występowanie zrostów, podwichnięć, niestabilności, czy innych patologicznych zmian.

– USG znakomicie służy do wykrywania wysięków w stawie, pozwala ocenić zarys i grubość chrząstki stawowej i wykryć proces zwyrodnieniowy we wczesnym stadium. Jest także znakomitym narzędziem do oceny stanu łąkotek i pomaga w wykryciu np. zerwań i naderwań więzadeł lub przyczyn niestabilności stawowej.

– ultrasonografia jest pomocna w ocenie złamań, złamań z przeciążenia czy zapalenia kości. Obserwować można również wyrośla kostne i zmiany rozwojowe.

– przy pomocy aparatu USG możliwe jest zaobserwowanie sklejeń i blizn drażniących nerwy, zmian pourazowych takich jak uszkodzenia związane z naciągnięciem czy stłuczeniem nerwu. Widoczne są także zmiany patologiczne jak np. nerwiaki.